Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Dit gaat bijna ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt dit wat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Door bijvoorbeeld een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat kan er te weinig motorische ervaring opgedaan worden. Het kind moet leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Hierbij kan de kinderfysiotherapeut ondersteuning bieden.


Indicaties voor kinderfysiotherapie

- Zuigelingen met een afplatting van het hoofdje/voorkeurshouding of overstrekken

- Huilbaby

- Kinderen met problemen met uitvoeren van motorische vaardigheden

- Een vertraagd motorisch niveau (grove en/of fijne motoriek ten opzichte van leeftijdsgenoten)

- Schrijfproblemen (pijn, leesbaarheid, pengreep)

- Afwijkend looppatroon

- Houdings- en bewegingsproblemen

- (Sport)blessures

- Pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat

- Vermoeidheids- en conditieproblemen

- Verminderde belastbaarheid

- Hoofdpijn

- Hyperventilatie, astma of ademhalingsproblemen

- Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

- Bewegingsproblemen als gevolg van trauma

- Aangeboren, chronische (progressieve) aandoeningen, waarbij het fysiek functioneren of de bewegingsgerelateerde gezondheid wordt beperkt

 

* Heeft u een vraag en staat het hier niet tussen of twijfelt u of u bij ons op de juiste plek bent voor uw kind? Neem gerust contact op en dan bespreken we of we u kunnen helpen.

Bij de kinderfysiotherapeut

Om een volledig beeld van uw kind te krijgen beginnen we met een vraaggesprek en een onderzoek. Hierin kijken we wat uw hulpvraag is en of er bijzonderheden zijn te vinden in de bewegelijkheid, motoriek of de ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde test, observatielijsten en vragenlijsten. De uitslagen hiervan worden besproken en daarna wordt er een behandelplan opgesteld. Een behandeling kan heel verschillend zijn. Bij het ene kind zijn tips en adviezen voor het dagelijks leven genoeg, bij het andere kind gaan we in de praktijk aan de slag. Het is altijd de bedoeling om het plezier in het bewegen te vergroten.

 

Uw kind in deskundige handen

De kinderfysiotherapeut is specialist in het bewegen en de motorische ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. Na een basisopleiding van 4 jaar heeft de kinderfysiotherapeut een specialistische vervolgopleiding gevolgd van 3 jaar.

 

Locatie

Uw kind wordt behandeld in de praktijk (Emmeloord of Tollebeek) of aan huis. Bij kinderen onder de 2 jaar gaat de voorkeur uit naar behandelingen aan huis i.v.m. het aanpassen van de tips en adviezen aan de thuissituatie. In overleg met school, ouders en de kinderfysiotherapeut kan het ook mogelijk zijn om op school te behandelen.

 

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de (kinder)revalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. 

 

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk zonder tussenkomst van een verwijzend arts. Bij kinderen die aan huis behandeld worden en kinderen die onder de chronische zorg vallen, is wel een verwijzing nodig.

 

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Bij kinderen onder de 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen per jaar vergoed uit de basisverzekering. Als u aanvullend verzekerd bent heeft u recht op meer behandeling per jaar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Direct contact

 

vita-nova-logo

 

Via telefoon

T 0527 78 59 16

 

Via Whatsapp

whatsapp 06 11927982

Vul hier de uitkomst van de som in