Waarom kinderfysiotherapie?

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.

 

Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut richt zich op de motorische ontwikkeling van kinderen. Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van een kind normaal, vertraagd of afwijkend is. Als motorische problemen het kind belemmeren in zijn ontwikkeling is kinderfysiotherapie geïndiceerd. Hierbij valt te denken aan:

 

Bij het zeer jonge kind 0-4 jaar: passiviteit, lage spiertonus en/of kracht, traagheid, overstrekken, sterke voorkeurshouding, asymmetrisch bewegen, niet op de buik willen liggen, moeite met houdingsveranderingen, veel huilen.Bij het schoolkind vanaf 4 jaar: houterige onhandige motoriek, veel struikelen en vallen, traagheid in bewegen, slechte / slappe lichaamshouding, niet stil kunnen zitten, slechte schrijfmotoriek, geen bal kunnen vangen, slecht evenwicht, niet mee kunnen komen met de gymles.

 

Bij de kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van het motorische niveau van uw kind krijgen. Wij kijken of er sprake is van een motorische achterstand, een afwijkende motoriek of dat het een gezonde variatie in de normale ontwikkeling is. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van gestandaardiseerde tests en observatielijsten. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen en stelt een behandelplan op. De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving.

Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld het plezier in bewegen te vergroten. Ook doen wij aan vroegdiagnostiek bij zuigelingen, waarbij voorkeurshoudingen, een asymmetrische ontwikkeling, een ontwikkelingsachterstand of een aangeboren afwijkingen aan het licht kunnen komen. Bij zuigelingen zal de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders bestaan. Dit gebeurt in de praktijk of bij het kind thuis.

 

Uw kind in deskundige handen

Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen. Deze kennis is opgedaan in een posthbo-opleiding. 

 

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinder revalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Het is mogelijk om zonder verwijzing van een arts een afspraak te maken. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.